Monday, May 9, 2016

Rara Avis

În mine se zbate o pasăre măiastră
zilnic, cu pieptul la fereastră,
mă rog să-i vină curaj să zboare
mă rog să fie pasăre călătoare,
mă rog să nu rămână
țin post
nu mănânc, nu beau o săptămână
aș da orice să nu fiu adăpost
altora -
pielea mea nu mă mai poate adăposti
nici măcar pe mine.

Sunday, May 8, 2016

After-kiss

I caught his breath
in another woman's voice,
it smelled like cigarettes
whiskey 
and sins - 
I feasted on it
with a hunger for chaos
and a thirst for self-destruction.